O Cristo do Coto de Otero

Nas encrucilladas dos camiños, a beira dalgunha ponte, nos cemiterios, adros de igrexas e lugares onde ocorrera algunha desgraza, podemos atopar a profunda fé católica dos nosos antepasados coa erección de cruces e cruceiros.

A maioría son do séculos XIX e XX e polo xeral, obra de escultores populares; en moitos deles preséntase ao “Rey de Reyes” e na parte oposta a “La Dolorosa”.

Soen estar anclados sobre unha plataforma, de un so bloque ou varios, formando un tronco piramidal, con inscripcións de quen os mandou facer, oracións ou indulxencias outorgadas polos Bispos da Diócese. Seguir lendo O Cristo do Coto de Otero