A Pena Abaladoira

Como xa sabedes, o noreste de Mondoñedo, coa súa altura máxima de 838 m sobre o nivel do mar, encóntranse situados os montes da Toxiza.

Nos mesmos, podemos atopar pastando, numerosas cabezas de gando caprino, vacún ou cabalar, pero hoxe queremos falar novamente doutra curiosa rocha situada neste lugar. 

Concretamente en “Veiga de Fiestra”, entre o “Pico de Esgallo” e “Pena Corveira”, atópase situada unha pedra granítica coñecida entre os veciños dos lugares máis próximos como “A Pena Abaladoira”

As primeiras novas que coñecemos sobre a súa existencia e asentamento datan dos primeiros anos do século XX, cando o noso cronista Eduardo Lence Santar a cita na prensa local da época.

 Esta pedra abaladoira, constitúena unha pedra, como decíamos, granítica, de forma irregular, moi parecida o caparazón dunha tartaruga, a cal mide 4,40 m de lonxitude, 72 cm de alto e 2,18 m de anchura máxima. Atópase asentada sobre unha rocha viva, que aparece a raíz do chan, sobre a que se apoia nun espacio de 2 m cadrados.

Para facela abalar e preciso ascender sobre a súa parte superior, e cunha lixeira presión sobre un dos seus extremos obervase perfectamente o seu movemento.

©Marcos Candia