O tío carlista de Noriega Varela

Ao morrer no ano 1.833 o rei Fernando VII, o seu irmán D. Carlos María Isidro, non aceptou que lle sucederá no trono a súa filla Isabel. Para que esto non ocorrese foi preciso derogar a Lei Sálica de 1.713 que prohibía reinar as mulleres. D. Carlos é obrigado a exiliarse a Portugal. O país divídise en dúas fraccions: os que defenden a D. Carlos, chamados carlistas e os que defenden a Isabel, os denominados liberáis. Por este motivo houbo tres guerras; a primeira dende 1.833 a 1.840, a segunda dende 1.846 a 1.849 e a terceira entre os anos 1.872 e 1.876. Nos acontecementos desta terceira guerra carlista aparece D. David Cornejo Díaz, tío político do ilustre mestre e poeta D. Antonio Noriega Varela, nacido en Gallegos de Solmirón (Salamanca) o 4 de marzo de 1.836.

D. David Cornejo formou parte como voluntario no Rexemento Príncipe Nº 3 o 7 de novembro de 1.854, por un período de seis anos. Ascendeu a cabo 2º no nadal de 1.855, a cabo 1º no outono de 1.856, a sarxento 2º en agosto de 1.859 e a sarxento 1º no nadal dese mesmo ano.

Fixo a campaña militar nas terras africás. Co grao de sarxento 2º saíu coa súa unidade en dirección a Málaga, embarcou no porto de Alxeciras o 24 de novembro de 1.859, en dirección a Ceuta. Participou nas acción bélicas do 30 de novembro, 12, 17 e 22 de decembro, pero na deste último día foi ferido por disparo de arma de fogo na perna dereita, e en recompensa foi agraciado co ascenso a sarxento 1º, antes indicado.

No ano 1.860, D. David Cornejo cumpriu o seu compromiso co exercito e asinou outro por oito anos máis, que cumpriría en 1.868, pero ao ser considerado inútil para o servizo das armas, a consecuencia da ferida recibida en África, retírase a Mondoñedo no ano 1.862. Ao ser declarado inútil en Campaña, D. David percibía a estimable pensión de cen reais ao mes e por un Diploma de premio de Constancia, trintra reais máis.

No mes de abril do ano 1.870 incorporouse as filas carlistas, co emprego de tenente. Foi feito prisioneiro en 1.872 e en marzo do ano 1.873 foi embarcado desde o presidio de San Antón na Coruña, para Cuba. Regresou a España a finais do mesmo ano e continuou a campaña da terceira guerra carlista nas Vascongadas e Navarra, sendo ferido de novo en Montejurra e logrou alcanzar, por méritos de guerra, o emprego de tenente coronel.

Obrigado a emigrar a Francia o 28 de febreiro do ano 1.875, como outros moitos carlistas, presentouse a indulto e prestou xuramento de fidelidade a S.M. o Rey Alfonso XII no mes de setembro do mesmo ano ante o cónsul de España en Bayona. O 27 de febreiro do ano 1.876, por Gracia General, alcanza o emprego de coronel.

O 30 de agosto do ano 1.863 D. David casou na parroquia de Santiago de Mondoñedo con Dª Ramona Fernández Noriega Varela. Dª Ramona, era filla lexítima do 2º Comandante do Corpo de Estado Maior da Praza de Mondoñedo, D. Juan José Fernández Noriega, natural da vila de Ferrol, pero veciño de Mondoñedo e de Dª Antonio Varela de la Torre, natural de Mondoñedo.

Dª Ramona, polo feito de ser esposa do xefe da partida carlista mindoniense de 1.872, pese a alegar no seu momento ser filla dun comandante liberal, sonlle incautados os seus bens e é desterrada ao Reino de Portugal. D. David falece en Mondoñedo no ano 1.900, sendo oficial do Rexistro da Propiedade de Mondoñedo e anteriomente fora conserxe do Círculo de Recreo, do que tivo que dimitir por motivos políticos. Do seu matrimonio non quedou descendencia algunha.

Coa colaboración de Andrés García Doural

Marcos Candia 

Cultura e Ocio © 2.014