“Caso Imprevisto” Versos de Noriega Varela

Indo prá rega,

no chibadoiro

topei con ela.

-¿Que fas –lle dixen-

aquí, Josefa?;

¿non te decatas

que é noite pecha?

-Ouh, meu filliño,

-repuxo a meiga-,

¡fúxame o demo

si quero festas!

-Pois ¿que che pasa?

-Doime a cabeza.

-¿Raio contigo!,

¿seique eres fera?

-Son ‘no me toques’.

-I eu… ‘retranqueiras’.

-Pois no me acabes

logo a pacencia;

¿quen te chamaba

pra esta merenda?

¡Sigue pra diante!

-Non vou de présa…

¿A que tiveches

algunha perda?

Dime, ¿que esculcas,

pomba sinxela?

-Es ben zunado,

¡caieume a alferga!

-¿Onde a traguías?

-Na faldriqueira.

-¿Si?, ora amosa.

-Ten as maus quedas,

¡ei, que demoño!

-Cala, Josefa…


Coa Colaboración de Pepe de Noriega

Marcos Candia © Cultura e Ocio 2.014