Cunqueiro e a Real Academia Galega

O salón de actos do Real Seminario Conciliar Santa Catalina de Mondoñedo, foi testigo, o 21 de abril do ano 1.963, dun dos actos máis importantes para a historia das letras en Mondoñedo, o acto de ingreso de D. Álvaro Cunqueiro Mora, como membro numerario da Real Academia Galega.

No mesmo, o ilustre escritor mindoniense leu o seu discurso de ingreso, co título “Algunhas imaxinacións sober tesouros”, ao que daría resposta, nese mesmo acto o laurentino D. Francisco Fernández del Riego.

Agora, cincuenta e dous anos despois, a Real Academia Galega, recupera para o noso desfrute, o texto íntegro de dito acto, tanto o discurso de recepción na Academia de D. Álvaro Cunqueiro Mora, como o discurso de resposta de D. Francisco Fernández del Riego.

Como non podía ser doutro xeito, esta casa, deixa aquí o .pdf, que edita a nomeada Academia, facéndose tamén partícipe de tan fermoso documento histórico, que podes leer, cliclando no seguinte enlace:

Cunqueiro. Real Academia Galega

Ademáis, podes leer o texto integro desta nova, na web da Real Academia Galega, facendo click aquí.

Marcos Candia – Cultura e Ocio © 2.015

One thought on “Cunqueiro e a Real Academia Galega”

  1. Recordo cando o fixeron membro da Real Academia. Daquela estaba como Secretario D. Francisco Vales Villamarin, que fora o meu mestre na miña epoca de escola na Coruña, e funo saudar cando saian do Concello cara o Seminario. Presentoume a Cunqueiro, ainda que xa me coñecia de sobra. Por certo Marcos ese mestre era o abo do que era Xefe de Proteccion Civil en Lugo ¿recordas?. Cousas da vida

Os comentarios están pechados.