Arquivos da etiqueta: Orfeón Veiga

O Orfeón Veiga

No ano 1.912, constituíuse en Mondoñedo, unha Comisión, con obxeto de recibir os restos mortais do insigne músico mindoniense D. Pascual Veiga. A citada Comisión, para aumentar as solemnidades preparadas en Mondoñedo, xuzgou, moi oportunamente, fundar un Orfeón.  

Reuníronse para elo, no mes de agosto do ano 1.912, uns cantos mozos, baixo a batuta de D. José Castañeda Jurado, e o 17 de setembro, xa agrupados co nome de “Orfeón Veiga”, presentáronse ao público, cantando a “Alborada” do gran compositor mindoniense, Pascual Veiga.

O Orfeón, deu no mes de decembro, un concerto no casino e en marzo do ano 1.913, disolveríase. A comezos do mes de abril do ano 1.913, os señores D. José Castañeda Jurado, D. Andrés Pérez-Balsa Rodríguez e D. Alfredo Martínez Martínez, propuxéronse refacer a sociedade coral. Estes tres, máis 25 mozos, crearon, o 20 de marzo de 1.913, o novo “Orfeón Veiga”.

Xa no ano 1.916, era o seu Presidente, D. José Castañeda Jurado; Vicepresidente, D. José María Basanta Llanderrozos; Depositario, D. Valentín Baamonde Rodríguez; Vocal, D. Manuel López Sánchez; Secretario, D. Andrés Pérez-Balsa Rodríguez.

Formaron parte desta masa coral, durante a súa corta vida: José María Basanta Llanderrozos, Andrés Pérez-Balsa Rodríguez, Alfredo Martínez, Graciano Fraga, Luís Fernández Paz, Ricardo Veiga González, José Cendán, José Murias, Jesús Pernas, Ricardo López, José Grandio, Enrique Iglesias, Antonio Díaz, Félix Pérez-Balsa, Feliciano Marful, José R. Fernández, Jesús Díaz, Alfredo Romero, Aladino González, Antonio Díaz Núñez, Aquilino Barreira, Dositeo Ferreiro, Manuel López, Juan Rico, Antonio D. Rubiños, Antonio Novo, Manuel Santamarina, Baldomero García, Antonio Ferreiro, Alfonso Martínez, Vicente Legaspi, Antonio González e Wenceslao López.

Coa Colaboración especial de Andrés García Doural

Marcos Candia – Cultura e Ocio © 2.014